Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
7WOA
Xuất hiện:
30 Tháng sáu 2007
Châm ngôn
Giới thiệu về
WOA - Since 04/07/1999Created by Metallica and Ronaldo.
Trang web
Xếp hạng của Team
7 Warriors of Apocalypse Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[7WOA]KingFight Người lập Team 30 Tháng sáu 2007 12 Tháng tám 2018 - 1:46 am
[7WOA]M_NuneS_ Team Captain 2 Tháng bảy 2007 28 Tháng ba 2009 - 12:26 am
[7WOA]MegaBono Team Captain 7 Tháng chín 2007 17 Tháng chín 2007 - 5:46 pm
[7WOA]M0rCeGo_ Team Captain 28 Tháng tư 2010 28 Tháng bảy 2018 - 12:12 am
[7WOA]Obela Team Captain 12 Tháng bảy 2007 31 Tháng bảy 2018 - 12:34 am
[7WOA]ZORG Team Captain 13 Tháng mười hai 2017 11 Tháng tám 2018 - 12:26 am
[7WOA]RoNaLdO Team Captain 30 Tháng sáu 2007 16 Tháng một 2018 - 7:29 pm
7WOA_Megaman Thành viên 14 Tháng ba 2010 30 Tháng tư 2018 - 9:04 pm
[7WOA]FiSkao Thành viên 16 Tháng mười hai 2017 Hôm nay, 4:48 am
[7WOA]esquerdaumaP Thành viên 6 Tháng tám 2012 12 Tháng bảy 2018 - 2:25 am
[7WOA]_Mengao_ Thành viên 4 Tháng bảy 2011 1 Tháng năm 2014 - 10:47 pm
[7WOA]HoBBao Thành viên 2 Tháng ba 2008 2 Tháng hai 2018 - 3:11 am
[7WOA]GeRDeS Thành viên 16 Tháng hai 2008 18 Tháng bảy 2015 - 12:11 am
[7WOA]juanchy Thành viên 28 Tháng tám 2016 12 Tháng tám 2018 - 10:25 pm
[7WOA]NegoDrama Thành viên 25 Tháng năm 2016 7 Tháng mười hai 2017 - 11:25 pm
[7WOA]Cennzaum_ Thành viên 4 Tháng bảy 2011 24 Tháng sáu 2012 - 6:21 pm
[7WOA]FCCennzo Thành viên 16 Tháng mười một 2014 14 Tháng bảy 2018 - 9:35 pm
[7WOA]O_DeXteR Thành viên 14 Tháng năm 2015 24 Tháng một 2016 - 5:04 pm
[7WOA]Pacato Thành viên 16 Tháng mười hai 2017 12 Tháng tám 2018 - 9:36 pm
[7WOA]Proto_ Thành viên 11 Tháng một 2015 2 Tháng hai 2018 - 8:54 pm
[7WOA]GreenChad_hero Thành viên 23 Tháng một 2018 6 Tháng tám 2018 - 3:14 am
[7WOA]mengao_IDF Thành viên 6 Tháng ba 2018 14 Tháng bảy 2018 - 3:58 am
[7WOA]bLKaNGeL Thành viên 30 Tháng ba 2016 17 Tháng một 2017 - 1:08 am
[7WOA]Pr0fetA Thành viên 13 Tháng mười hai 2017 3 Tháng tám 2018 - 10:52 am
[7WOA]blackwolt Thành viên 13 Tháng mười hai 2017 12 Tháng tám 2018 - 11:59 pm
[7WOA]Drunks Thành viên 31 Tháng bảy 2008 22 Tháng mười 2011 - 3:12 am
[7WOA]D2K Thành viên 6 Tháng ba 2008 9 Tháng mười một 2008 - 9:09 am
[7WOA]CretS Thành viên 30 Tháng sáu 2007 11 Tháng bảy 2018 - 6:08 am
[7WOA]Patife Thành viên 2 Tháng bảy 2007 22 Tháng chín 2010 - 12:16 am
[7WOA]Chorao Thành viên 2 Tháng bảy 2007 1 Tháng ba 2009 - 7:45 pm
[7WOA]FiSk Thành viên 28 Tháng mười hai 2014 24 Tháng mười hai 2015 - 9:47 pm
[7WOA]Commander Thành viên 30 Tháng sáu 2007 30 Tháng tư 2015 - 2:10 am
[7WOA]Alves Thành viên 15 Tháng tám 2007 9 Tháng sáu 2014 - 3:02 am
[7WOA]Tears4Fears Thành viên 9 Tháng hai 2015 8 Tháng một 2018 - 8:04 pm
[7WOA]Ggam_Zzik_E Thành viên 12 Tháng một 2018 17 Tháng ba 2018 - 2:00 pm
[7WOA]City Thành viên 18 Tháng bảy 2007 24 Tháng hai 2008 - 4:51 pm
[7WOA]CenturioN Thành viên 6 Tháng mười một 2007 8 Tháng mười 2011 - 2:03 am
[7WOA]OMiNE Thành viên 18 Tháng bảy 2007 1 Tháng tám 2016 - 10:54 pm
[7WOA]FA Thành viên 16 Tháng tám 2007 N/A
[7WOA]DeZauM Thành viên 30 Tháng một 2009 22 Tháng một 2015 - 2:04 am
[7WOA]_ViRuS_ Thành viên 27 Tháng tám 2007 29 Tháng bảy 2011 - 1:12 am
[7WOA]Song_rlz Thành viên 16 Tháng mười hai 2017 5 Tháng tám 2018 - 6:38 pm
[7WOA]XLeGiOn Thành viên 26 Tháng mười hai 2008 Hôm nay, 5:14 am
[7WOA]Godinho Thành viên 17 Tháng tư 2014 Hôm nay, 1:52 am
[7WOA]Kox Thành viên 12 Tháng tám 2007 25 Tháng bảy 2017 - 8:13 pm